Arabština

  • nejstarší nápisy v arabštině pocházejí ze 4. století
  • arabština má jen dva časy: nedokončený a dokončený
  • skloňuje se pouze ve třech pádech
  • v arabštině se rozlišují dva rody – mužský a ženský
  • arabština má řadu hlásek, které se v žádném evropském jazyce nevyskytují

Při svých toulkách po krásách Egypta se nezapomeňte naučit jejich jazyk, kterým se stala arabština. Zvláště Egyptská arabština se stala standardem pro arabsky mluvící země. Tomu odpovídá i složení obyvatelstva – 98,5% je tvořeno egyptskými Araby, zbytek (1,5%) jsou ostatní národnosti. Původní rasa „pravých Egypťanů“ vymizela již před dávnou dobou. Po nájezdech kočovných kmenů a Arabů se obyvatelstvo promísilo, až všechna čistá krev zanikla.

Historie arabštiny

arabštinaPůvodní egyptské písmo bylo převzato z Mezopotámie. Vyvinulo se v první egyptský psaný jazyk. Ten tu přetrval s malými obměnami několik tisíciletí (5000 př.n.l – 7. století n.l). Své poznatky a objevy zaznamenávali na papyrus, který pomohl pozdějším badatelům vytvořit si obraz o velkoleposti Egypta.
Co nedokázaly změnit nájezdy a dobývání kočovných kmenů, které pozměnily jazyk jenom nepatrně, to se podařilo Arabům, kteří sem ve 30. letech 7. století vnesli svoje stopy, svoji kulturu i svůj jazyk – arabštinu. Zanedlouho se z Egypta stala jedna z nejvlivnějších arabsky mluvících zemí.

Základní fráze v arabštině

Pro zajímavost, či praktické využití v Arabsky mluvících zemích si uvedeme několik základních slov a frází v arabštině. Překlad je fonetický, tak abyste ho mohli ihned použít.

ano – naaam / ne – lá
děkuji – šimrán / prosím – min fadhlek
promiňte – maadhiratan, usec
pozdrav – Salam aleykom / rozloučení – Ma al salama
já – ana / ty (muž) – enta / ty (žena) – enti

hotel – al fundu
pokoj – óda
taxi – tax
autobus – totubís
autobusové nádraří – mahata al otobís
letiště – al matár

Jsaem češka – Ana tšíkíja
Nemluvím arabsky – Ana mesh batkalem araby
Mluvíte anglicky? – Enta betetkalem engleesy?
Můžete mi ukázat cestu? – mumkinak išárat a-tarík alál charita
Kolik to stojí – bi-kam da?

Číslovky:
0 – sifr, 1 – wahid, 2 – itnén, 3 – talát, 4 – arba, 5 – chamsa, 6 – sitta, 7 – sabat, 8 – tamánja, 9 – tisaa, 10 – Avara

Více užitečných frází
Fráze v arabštině

Chtěli byste se na dovolené v Egyptě domluvit? Zdokonalte se v arabštině a angličtině!
Kurzy angličtiny – Elvis.cz
Kurzy angličtiny – Ceet.cz
Kurzy angličtiny – Londoninstitute.cz

Chtěli byste se o arabštině a angličtině dozvědět více?
Profil arabština – preklady-tlumoceni.info
Profil angličtina- preklady-tlumoceni.info

Potřebujete překlad do arabštiny nebo angličtiny?
Překlady arabština – Ceet.cz
Překlady angličtina – Ceet.cz