Sfinga

  • nejmohutnější socha v Egyptě
  • rozměry Sfingy jsou: 73 metrů délka, 20 metrů výška
  • úplně vykopána v roce 1925, předtím byla zaváta pískem
  • představuje královu hlavu připojenou k tělu lva
  • byla vytesána z vápencového výběžku nedaleko Cheposovy pyramidy

Sfinga faraona Rachefa

Sfinga Hlava sfingy je ztvárněním faraona Rachefa a je připojena ke lvímu tělu. Sfingy byly vždy symboly ztvárňující mocné ochránce a tato obzvlášť. Jenom úctyhodné rozměry, jakými se může sfinga pyšnit, vypovídají, jaký to musel být výborný „strážce“. Později byla sfingám přiřknuta i věštecká schopnost (to prý, když promluvila k faraonovi a zjevila, co by se mělo udělat). A i dnes, po tolika stoletích, tato mystická monumentální stavba, působí na psychiku moderního člověka svým úchvatným dojmem. Sfinga ve vás vždy vyvolá zmatené, ale přesto nádherné pocity, když na vás dýchne starobylostí a moudrostí věků.

Zajímavosti o Sfinze

Sfinga, EgyptSfinga nemá svůj původní nos. Často se tvrdí, že nos ustřelili vojáci Napoleona když táhli do Egypta. To je bohužel nepravdivá legenda. Existují totiž obrazy Sfingy, ještě z doby před tažením Napoleona do Egypta, na kterých je Sfinga také bez nosu.
Dnes je v okolí Sfingy čilý cestovní ruch. Každý den se k ní vypraví několik tisíc návštěvníků. V blízkosti sfingy se nachází okraj Gízy, zajímavá je téměř nejbližší stavba vzdálená od Sfingy pouhých několik set metrů a to pobočka rychlého stravování KFC. Tento kontrast naznačuje jak dnes Egypt těží z cestovního ruchu. Sfinga je také největší socha, která kdy byla vytesaná z jednoho kusu kamene.

Pohled na Sfingu očima umělce

Smaragdové oči sfingy se na tebe upřou, pozorně a zkoumavě. Máš pocit, jako by nahlížely až na dno tvé duše. Maně zatápeš v paměti: Opravdu jsem tak špatný? Vyvstane najednou otázka. Bojíš se toho, co by se mohlo stát, ale obrovitý kolos sfingy před tebou se ani nepohne. Jenom hledí, nohy složené pod sebou. Připomíná ti obrovité lva, jen kdyby tu nebyla… ta hlava.
Nedokážeš udržet pohled na té podivné bytosti před tebou. Spalující pohled sfingy je stále intenzivnější, ale nyní se do něho dostalo cosi nového. Varování? Hrozba? Nemůžeš se rozhodnout, ale také nevíš, co máš dělat dál. Chceš pokračovat v cestě, ale to by jsi musel projít kolem ní, můžeš se také otočit nazpět, ale to by si neviděl krásy pyramid.

Teplý vítr tě pohladí po tváři. S podivem zamrkáš, snažíš se dostat drobná zrnka prachu z očí a najednou, jako by jsi prohlédl. Podíváš se na sochu před sebou. Její oči vůbec nejsou smaragdové, to jen tvoje obrazotvornost a fantasie zapracovaly, tvůj mozek vytáhl staré zkazky a informace a vykreslil skoro skutečně představu živosti. Oddechneš si, s úctou se zahledíš na sochu a přejdeš kolem ní do vstupního vchodu velké pyramidy. Sfinga-strážce tě s klidem nabraným za dlouhá tisíciletí vpustí dovnitř.

Chtěli byste se o Sfinze dozvědět více?

Informace o Sfinze na Wikipedii
Wikipedia

Video Sfingy