Cheopsova pyramida – vědecké poznatky

I přes nynější stav Cheopsova pyramida stále fascinuje širokou veřejnost svými parametry a dokonalostí. Vědecké kruhy se na Cheopsovu pyramidu zaměřily do hloubky a přišly na velice zajímavé věci.

Bylo vydáno mnoho knih a pojednání o Cheopsově pyramidě, ale i ostatních pyramidách v Gíze a starověkém Egyptě. Bibličtí, náboženští fanatikové, antropologové, archeologové, matematici, nukleární fyzici a mnoho dalších bylo fascinováno oněmi stavbami, které se tu na úsvitu civilizace objevily. Všichni tito moudří lidé přišli na nějaké aspekty, kterou jsou ve stavbě Cheopsovy (ale i ostatních pyramid) zakomponovány. Našli třeba matematicky podložená fakta pro solární, lunární a velký kosmický rok.

Matematik John Taylor nalezl v Cheopsově pyramidě zakomponované číslo pí. Pí se nacházelo v celé struktuře pyramidy, ale i v královské hrobce. Jenže určení čísla pí vyžaduje znát přesné rozměry země. Z toho matematik usuzoval i na to, že ten, kdo postavil Cheopsovu pyramidu musel vědět, že je země kulatá.

Zázračné vlastnosti pyramidy

Cheopsova pyramidaArcheolog W. F. Petrie v roce 1880 zjistil, že Cheopsova pyramida je sladěna s našimi čtyřmi světovými stranami. Nešlo o obyčejnou přesnost, jakou se pyramida vyznačovala. Ta přesnost byla vyšší, než má jakákoliv jiná stavba na zemi. I tohle značí unikátnost Cheopsovy pyramidy. Mimo jiné je Cheopsova pyramida dokonalou kopií severní hemisféry (myšlená linie vedoucí kolem celého glóbu. Vyjadřuje poměr mezi masou vody a suché země na naší planetě, jiná zase rozděluje masu suché země na dvě stejné poloviny).

F. Ihek se pustil do pokusů s organickým materiálem v Cheopsově pyramidě. Na místě, kde po několik tisíc let byl jen vzduch a mrtvý kámen. Zjistil, že organická hmota v Cheopsově pyramidě zcela vyschla, aniž by na ní byla stopa jakékoli bakteriální aktivity. M. Bovis v pozdějších výzkumech zjistil, že malí živočichové, jež se ztratili ve spleti vnitřních chodeb pyramidy, byli uchováni stejným způsobem, jako by je staří Egypťané mumifikovali. Atmosféra Cheopsovy pyramidy měla přirozené konzervační schopnosti – přírodní mumifikátor.

Kirlianova fotografie zase dokazuje zvláštní jev, jež se objevil v souvislosti s Cheopsovou pyramidou. Zjistilo se, že pyramida samovolně (bez cizího přičinění) vyzařuje neviditelnou energii. Právě tento zvláštní jev pyramidy dal možná podnět k vytvoření arabských legend o zvláštním světle, které je možné v určitou noc spatřit nad vrcholkem Cheopsovy pyramidy.