Sinaj – památky

Křesťanská historie, s níž je člověk na Sinaji konfrontován, je fascinující. V samém klínu věčně rozžhavených pustých nahých hor Sinaje byla už ve 4. století vystavěna kaple a od 16. století byla na témže zcela opuštěném místě vystavěna náboženská tvrz – klášter Svaté Kateřiny. Uprostřed odlehlé pustiny byla na místě hořícího keře generacemi mnichů za vysokými zdmi kultivována víra. Zdi kláštera – pevnosti – neměly vzhledem k nájezdům divokých beduínů vrata ani dveře. Vše, lidé, náboženské texty a relikvie, potraviny, zboží i materiál byly vytahovány rumpálem. Během staletí na jednom z nejopuštěnějších míst Sinaje, jaké si lze představit, byl vybudován kostel, soustředěno velké bohatství ikon a byla vytvořena jedna z nejbohatších a nejvzácnějších knihoven křesťanské liturgie. Některým mnichům byla i tato opuštěnost kláštera a askeze nedostatečná. Na léta opouštěli tento kout Sinaje, vydávali se do opuštěných hor, kde pak žili osaměle v přístřešcích a jeskynních, aby jejich pokání bylo důslednější a aby byli Bohu ještě blíž.

Klášter Svaté Kateřiny leží při úpatí hory Sinaj vysoké 2285m, na níž údajně Bůh zvěstoval Mojžíšovi desatero přikázání. Zbožní mniši vytesali k vrcholu hory Sinaj schodiště, které má 3000 stupňů. Netřeba být křesťan, aby člověk na těchto místech nepodlehl pokoře před tím, co zmůže odhodlání a víra.

Sinaj a její vrcholek

hora SinajPři krkolomném výstupu k vrcholu Sinaje budete poslední desítky metrů stoupat po tupém skalnatém oválu. Na vrcholu Mojžíšovy hory (hory Sinaj) dosáhnete kapličky a muslimského útulku. Co osoba vedle vás, to jiný kout světa. Nejlépe je na vrcholku Sinaje stanout k večeru, při západu slunce.

V těchto okamžicích je lhostejno, zda poutníky přivedla na vrchol biblické hory Sinaj víra, anebo jen zvědavost. Prožíváte se zatajeným dechem neobyčejné scénické divadlo. Při troše obrazotvornosti by je bylo možno přirovnat k poslednímu soudu. Tak, jak se slunce sklání k obzoru, desítky, možná stovky opuštěných vrcholků kolem, připomínajících ztuhlé moře, rudnou a strmá údolí hluboko pod vámi se naplňují hlubokým stínem. Panuje bezhlesé ticho, když poslední sluneční paprsky jako poslední zvěstovtelé života uhasnou a vrcholek Mojžíšovy hory (Sinaj) se propadne do bezčasí.