Tajemství Cheopsovy pyramidy

Objevení Cheopsovy pyramidy bylo dosti jednoduché. Pyramida zdaleka převyšující všechno okolní se těžko přehlíží. Těžší bylo se dostat do vnitřku Cheopsovy pyramidy. Každá pyramida měla jiný důmyslný systém pastí a nástrah, které by odradily případné zloděje. Faraóni si na tom dávali dosti záležet, proto jejich místa posledního spočinutí – hrobky v pyramidách, měla vysoká bezpečnostní opatření.

Dlouhá staletí se to nikomu nepodařilo, až nakonec roku 820 našeho letopočtu vnikl do Cheopsovy pyramidy arabský princ Abdullah al Mamun. Princ patřící větvi královské rodiny tušil, že se kdesi v útrobách Cheopsovy pyramidy, ve svatyni mocného faraona Cheopse, ukrývá tajná komnata. Tajná komnata v pyramidách znamenala něco jako úschovna zlata a veškerého pozemského bohatství. Abdullah věděl, že pokud tajnou kryptu najde, stane se z něho nejbohatší člověk na světě.

Cheopsova pyramida – tajemství stále odolává

pyramida v GizeDlouhé měsíce hledání vchodu do Cheopsovy pyramidy nepřinesly zhola nic. Vchod jako by neexistoval. Princ byl vzteky bez sebe, proto se rozhodl prokopat centrální tunel přímo do srdce Cheopsovy pyramidy. Doufal, že při tom narazí na skrytý systém vnitřních chodeb pyramidy. Ale nic z toho, co jeho lidé použili – šikovnost, sála, ocel – nepomáhalo. Pyramida odolávala připomínajíc tak tisíciletý monolit, kterého se netkne lidská ruka. Cheops držel nad svojí pyramidou ochrannou ruku.

Konečně napadla některého z princových inženýrů spásná myšlenka – rozžhavenou stěnu (založil obrovské ohně) Cheopsovy pyramidy poléval studeným octem a konečně se mu podařilo narušit strukturu kamene. Začali hloubit tunel do nitra Cheopsovy pyramidy. Andullah hnal vztekle své sluhy kupředu, zvraceli krev v odkysličeném prostředí, ale museli stále dál do nitra pyramidy, až konečně narazili na první pasáž. Princ vítězoslavně začal s prozkoumáváním Cheopsovy pyramidy, ale ke svému překvapení nic nenašel. Někdo jej předešel.

Cheopsova pyramida – završení zkázy

Od chvíle proniknutí do tajemství Cheopsovy pyramidy začalo dílo zkázy, které zničilo málem celou pyramidu. Tunel vykopaný princem Abdullahem vytvořil cestu nejen lidem, ale i drobným živočichům, kteří se začali stěhovat do vnitřku Cheopsovy pyramidy. Ticho, klid a temnota pyramidy na ně působila přímo kouzelnou mocí. Začali pustošit pyramidu zevnitř, ale to bylo to menší zlo. Daleko více ublížili Cheopsově pyramidě samotní lidé, jejichž touha a chtíč po levně získaném materiálu neznala mezí. Po otevření tunelu do Cheopsovy pyramidy se z okolních vesnic a usedlostí začali sbíhat egyptští obyvatelé. Odlamovali bílý vápenec, jímž byla celá pyramidy pokrytá. Chamtivci nezůstali pouze u Cheopsovy pyramidy, ale zničili i památky v okolí. Důvod byl jediný – používali kameny na stavbu svých příbytků, domů, paláců.