Sinaj

  • poloostrov mající rozlohu 61 200 km2
  • v roce 1967 území vybojoval Izreal, od roku 1982 náleží Egyptu
  • na většině území se rozléhá poušť na jihu pohoří
  • na Sinaji se nachází nejvyšší hora Egypta Hora sv. Kateřiny (2629 m.)
  • na jihu Sinaje se nachází turistické letovisko Sharm el Sheikh

Sinaj je pustý, nepřístupný a legendami opředený trojúhelník země zasazený jako klín mezi kontinenty Afriky a Asie. Třebaže si lze jen stěží představit krajinu nepřístupnější a nehostinnější, nejstarší zmínky o Sinaji spadají daleko do faraónských dob, kdy byla do těchto končin posílána vojska a těženo zlato a měď. Přes Sinaj přešlo bezpočet válek a svárů. Poslední z nich mezi Egyptem a Izraelem na léta pro cizince docela uzavřela tyto končiny, vyjma příslušníků mezinárodních mírových sborů Spojených národů. Jediní, kdo navzdory událostem a téměř vražedným životním podmínkám dokázali v těchto končinách přežít, byly povstalé kmeny kočovných beduínů.

Krajina na Sinaji

Egypt, SinajPokud byste totiž chtěli Sinaj k něčemu přirovnat, tak jedině k měsíční krajině. Desítky a stovky kamenných štítů. Nic víc. Sluncem rozžhavené dny a velmi chladné noci beze stínů, zalité ostrým slunečním svitem. Ticho. Vítr v několika vyschlých vádí a k tomu pár osamocených polodivokých velbloudů. Na prvních desítkách kilometrů sledujete ještě hada ropovodu a pár vrtných plošin usazených na vysokých nohách v pobřežních mělčinách. Sporé osady na pobřeží na Sinaji.

Sinaj – budoucnost a prosperita?

A přeci jen můžeme tvrdit, že se Sinaj v dohledné době může stát magneticky přitažlivým a velmi exkluzivním turistickým cílem. Možná, že potom ovšem už Sinaj ztratí to podstatnější ze svého kouzla: vyhraněnou divokost a výjimečnou osamělost. V tom spočívá jedinečnost tohoto koutu světa. Zatím ještě má Sinaj několik málo turistických středisek při pobřeží Rudého moře s neopakovatelnou atmosférou pionýrského Západu. Tvoří ji směsice nedostavěných hotýlků, potápěčských a turistických kanceláří o jedné místnosti, proutěných nočních podniků s ochraptělým ampliónem za stěnami z roští a obchodní střediska, připomínající spíše řadu garáží. Jejich rolety se na noc stahují a zamykají na několik zámků.

Video ze Sinajské pouště