Moderní Egypt

  • jedna z nejlidnatějších zemí Afriky
  • 78 milionů obyvatel
  • přes 3 miliony Egypťanů pracuje v zahraničí
  • hlavní příjmy Egypta: z cestovního ruchu a lodní přepravy
  • prezidentská republika, vládne Národní demokratická strana
  • rovnoprávnost žen již od dob starého Egypta

Dnes již většina obyvatel Egypta vyměnila skrovné vesnické příbytky za pevné městské domy, ale stále tu zůstávají skupinky Egypťanů, pro něž je život v poušti vším – berberové a beduínské kmeny, jejichž přesvědčení o svobodě a hluboce zakořeněné zvyky přetrvaly i přes propast věků do moderní doby. I čas se v Egyptě měří jinak – úředníci se řídí tikotem hodin a minutami, zemědělci ročními obdobími a dvěma sklizněmi do roka.

Vývoj novodobého Egypta

EgyptEgypt vám může na první pohled připadat velice složitý… a váš postřeh je zcela správný. Dalo by se to vysvětlit polohou Egypta; rozkládá se totiž na pomezí tří kultur – africké, evropské a středovýchodní. Po velmi dlouhou dobu Egypt ovlivňovaly, a tak mu vtiskly i většinu svých specifických rysů, zvyků a obyčejů. Africké zlato v minulosti přineslo Egyptu značné bohatství – Nubijci s tmavou pletí se pro Egypťany staly skoro nepostradatelnými. Egyptští faraoni si zvykli na “pitomost” (spíše posvátnou hrůzu) otroků a dalo by se říci, že právě a jenom díky nim, byli schopni realizovat své náročné projekty. V další etapě zabrali Egypt od východu Arabové, přinesli novou víru, umění i společenské uspořádání, a vytěsnili tak mnohé z toho, co tu existovalo dříve.

Cestovní ruch v Egyptě

EgyptV 18. a 19. století se zde objevili Evropané a Egypt si od nich vypůjčil mnoho jejich myšlenek pro správu a organizaci země. Zdrojem životní síly Egypta se stal cestovní ruch. Nejen památky, ale i okolí této pohádkové země je poseto různými rozmanitostmi – neposkvrněné mořské ekosystémy, nádherné pláže, příjemná teplota, sportovní vyžití… Cestovní ruch je jedním ze základních zdrojů obživy pro velkou část Egypta. Oblíbenost Egypta jako destinace pro strávení příjemné dovolené, spojené s poznáním nejobdivuhodnějších památek světa, tu je od pradávna. Nelze se tedy divit, že cestovní ruch je v Egyptě stále na výsluní a jeho úroveň je světová.
Především v nejznámějších letoviscích jako Hurghada, Taba, Sharm El Sheikh