Luxor

  • město vystavěné na základech Théb- jedno z nejvýznamnějších měst starého Egypta
  • leží na břehu Nilu na jihovýchodě Egypta
  • chrám v Luxoru, jeden z nejlépe dochovaných chrámů
  • chrám zasvěcen Amónovi, manželce Mut a jejich synovi
  • vystavěny z pískovce a žuly, stavěl se zhruba 200 let
  • vystavěn v období Nové říše

Počasí v Luxoru

Historie

Egypt LuxorLuxor byl založen Amenhotepem III., ale jeho výzdoby se ujal Ramesse II., který se angažoval na mnoha podobných projektech. Jeho sláva a věhlas těmito činy stále stoupal. Luxor byl založen na počest boha slunce Amon-Ra, jenž měl dvě podoby – kladnou a zápornou. Podoby Amon-Ra představovala chlípnost a prostopášnost. Jedním slovem démon. Zlé jazyky proto tvrdí, že Luxorský chrám (Luxor) byl zasvěcen démonické postavě Amon-Ra. Opět jsou zde vidět tolik zřejmé protiklady – tma a temnota, dobro a zlo, bůh a démon. To vše se odráží i na vnitří a vnější stavbě Luxoru.

Zajímavosti Luxoru

Kromě majestátní sochy Ramesse před velkým pylonem, se v Luxoru ještě vypíná žulový obelisk. Určitě v Luxoru zavítejte do aleje sfing s beraními hlavami, projděte jí dál a potom už vás sama nasměruje na sever k chrámu v Karnaku.
V hlavním nádvoří Luxoru spatříte sloupcovou síň peristylos (i s jednou řadou podpůrných sloupů), ozdobenou rýhovanými sloupy, jež si objednala královna Hatšepsut, a několik působivých soch Ramesse II., vytesaných z černé a červené žuly. Opravdu stojí za to, navštívit toto starověké místo, památku a také svatyni Amon-Ra – Luxor.

Chrám v Luxoru

Egypt, LuxorChrámový komplex v Luxoru se nachází v jižních Thébách a je zasvěcen bohu Amonovi. Vstup do chrámu je zdoben motivy birvy u Kadeše kde bojovala vojska faraóna Ramesse II. s chetitskou armádou. V chrámu jsou dvě nádvoří spojená kolonádou, dále je zde síň na jejichž stěnách je vyobrazeno zrození Amenhotepa III.. Část chrámu sloužila jako svatyně římských císařů a kolem roku 1300 byla na nádvoří Ramesse II. postavena muslimská mešita. Chrám byl postupem času zavát z velké části pískem. V roce 1885 francouzský archeolog G. Maspero začal odkrývat jeho dosud zasypané části.

Video z Luxoru