Sinaj a Bible

bibleSinaj je ale ještě víc. Sinaj je krajinou biblickou. Vedle velbloudích šlápot divokých kočovných beduínů jsou prostory této velebné nehostinné pustiny spojeny s útěkem Marie, Josefa a Ježíše do Egypta. Zde, v těchto končinách (Sinaj) prý promluvil Bůh skrze hořící keř k Mojžíšovi a na jednom vrcholku zdejších hor bylo zvěstováno desatero přikázání. Právě na Sinaji se zrodil morální kodex, který po staletí provázel vývoj evropské civilizace. Zdá se to být neuvěřitelné. A dvojnásobně, když tady jste. Když můžete i v jedoucím automobilu pochopit vzdálenou mystickou opuštěnost Sinaje.