Abú Simbel

  • dva masivní kamenné chrámy v jižním Egyptě
  • vytesán do stěny hory z příkazu faraona Ramsese II. ve 13. stol p.n.l
  • jeden chrám je zasvěcen Ramessovi, druhý manželce Nefertari
  • uvnitř jsou vyobrazeny a popsány válečné úspěchy Ramesse II
  • chrámy byly původně vytesané ve skále o několik kilometrů níže
  • byly přeneseny UNESCem, jejich původní místo je dnes zaplaveno jezerem

Abú Simbel je jedno z nejslavnějších a největších architektonických děl starověkého Egypta, tento chrámový komplex není postaven z kamene, jako většina ostatních, ale faraon Ramesse II. si přál, aby byl vytesán do skalního masivu v nilském údolí, a tak se také stalo.
V době vzniku byl i faraon Egypta na vrcholu své moci. Chrámy a podobné stavby v Egyptě obsahovaly zlato a jiné vzácné zboží ze střední Afriky.

Počasí v Abú Simbel

Chrám ve skále

Egypt, Abu SimbelZ průčelí Abú Simbelu je jeden z nejhezčích pohledů, jaký vás může při procházce po památkách Egypta potkat. Z výšky 20m na vás shlížejí čtyři gigantické sochy samotného faraona strážící vstup; sochy faraona sou obráceny směrem k slunci, aby mohly každodenně načerpávat novou energii se znovurodícím se dnem. Faraon sedí na trůně, na hlavě dvojitou korunu – symbolizující svrchovanou nadvládu nad Horním a Dolním království. V patě trůnu jsou vyobrazeny reliéfy nilských bohů a u jeho mohutných nohou se krčí sošky členů rodiny.

Není tu nádvoří, proto po vstupu se ihned ocitnete ve sloupové síni. Při prohlídce okolních stěn na vás dýchnou starověké výjevy z bitev, hlavně s Chetity, jež se stali nesmiřitelnými nepřáteli Egypta. Poblíž chrámu Abú Simbel se nachází i hrob jeho ženy Nefertiti, jež, stejně jako faraon, byla prohlášena za bohyni.

Video z Abú Simbelu