Faraónové

  • faraóni jsou nejznámější vládci Egypta
  • vládli od roku 3032 do roku 320 před naším letopočtem
  • celkem vládli v 32 dynastiích
  • Pepi II vládl od svých 9 let a dožil se více než sta let
  • jediné do novověku dochované hrobky faraónů: Tutanchamonova a Heteferesova
  • Egypťany byl faraón označován jako ‘nefer neter’
  • do hrobek faraónů se mumifikovalo i jejich zvířectvo

Nadvláda faraonů

faraon, EgyptEgypt v čele s faraonem nebyl vždy jediným královstvím, jak si mnoho lidí myslí, ale dělil se na dvě části – Horní Egypt a Dolní Egypt, jež spolu ustavičně válčily. Každá strana spřádala složité intriky, faraony nevyjímaje, na které byli zejména kněží velice talentovaní. Vládci Egypta, mocní faraoni si podmanili svůj lid, udělali z něj otroky. Jen málo mělo to privilegium být svobodný. Každý jednotlivý faraon nastolil v Egyptě svoji představu o vládě, ale vcelku by se dalo říci, že tu panovala velmi přísná pravidla, jež se musela dodržovat. Lid Egypta mnohdy se svým faraonem nesouhlasil, proto se bouřil a vznikala různá postavení, která se krvavě zapsala do dějin Egypta.

Původ slova faraon

Slovo faraon pochází původem ze slov ‘per aa‘, což znamenalo ‘velký dům’. V té době tím byl myšlen královský palác. Ve významu vládce se začalo používat kolem roku 1790 – 1725 před našim letopočtem, kdy se takto zmiňovalo o Thutmosovi III. Faraoni byli představováni jako bozi nebo také jako jejich potomci. V novějších vědeckých poznatcích se ukazuje, že byly pokládáni spíše za bytosti lidské a božské současně. Byli tedy jakousi reprezentací božského principu v lidském světě.

Nejznámější faraoni Egypta

faraon, EgyptNám známých faraonů bylo několik stovek. V každé dynastii vládl určitý počet faraonů, většinou od tří do několika desítek (například. 13.dynastie), podle toho, jak dlouho dynastie trvala. Některé dynastie však nemají nám známého žádného faraona. Nejznámější faraoni Egypta pocházejí z nové říše (cca 1550-1070 př.n.l.), která začala 18. dynastií. Vláda Egypta v této době sahala až do Palestiny a Núbie. Z této doby pochází faraon Achnaton a jeho manželka Nefertiti, Thutmos III., Tutanchamon či Ramses II.

1 komentář k “Faraónové”

  1. Kajka Skubalova Píše:

    Faraoni jsou nejlepší.