Mumie

Co to je mumie

mumieMumie je mrtvé tělo člověka či zvířete, které bylo zakonzervováno tak, aby k němu nemohl vzduch a nemohlo tedy stárnout a rozpadat se. Nejznámější mumie jsou uměle nabalzamované. Najdeme je především právě v Egyptě. Tělo se mumifikovalo těsně po smrti a mumifikace trvala kolem 70 dní. Další typ mumií jsou ty přirozené. Dochovaly se díky přírodním podmínkám, které je obklopovaly, například velký chlad, písek či v podmínkách močálů. Tyto mumie patří také mezi nejstarší.

Egyptské mumie

Je známo, že staří Egypťané věřili v posmrtný život. Důkazem toho je, že nechávali do hrobek vkládat nádoby s jídlem a pitím. Téměř jistě také věřili v několik duší člověka. Nejdůležitější duše byly Ba a Ke. Aby osoba mohla žít i po smrti, věřili Egypťané, že se duše musí v hrobě znovu spojit s mumií. Tím mělo být dosaženo nového naplnění lidské energie. Mezi důležité části obřadu pohřbívání patřilo takzvané otevírání úst mumie. Rituální magické probouzení životních funkcí. To spočívalo v tom, že se kněz dotkl mumie zvláštní tyčkou. Tento akt měl vzkřísit vědomí pohřbívaného tak, aby mohl v posmrtném životě jíst, pít, mluvit a dýchat. Obřad se prováděl velmi dlouho a u velké části mumifikovaných v Egyptě.

Zakládal se snad tento obřad na dosavadních zkušenostech nebo to byla jenom pověra? Dle Stephana Quirkeho byl díky provedení obřadu každý předmět skutečně trvale živý a otevíral tak cestu mezi tímto světem a světem bohů. Tělo v rakvi, podoba boha, socha šlechtice, to vše byly předměty které tento obřad proměnil v živoucí síly, neboli sílu kterou nazýváme životem.

Mumie podle Hollywoodu

mumieV minulém století se motiv mumie stal často užívanou postavou různých filmů. Díky svým nadpozemským vlastnostem a patrně popularitě kletby Tutanchmonovy hrobky se těší obdivu scénáristů dodnes. Nejstarší film o mumii je z roku 1932 s Borisem Karloffem v roli Imhotepa. Film se jmenuje příznačně: Mumie. Film byl dvakrát předěláván, poprvé v roce 1959 a podruhé v roce 1999. V roce 2001 byl natočen režisérem Stephen Sommerem film Mumie se vrací. Dalšího ztvárnění v 3D se mumie dočkala v roce 2007. Poslední verzi filmu o mumiích natočil v roce 2008 režisér Rob Cohen pod názvem Mumie: Hrob Dračího císaře. Zde však mumie nepochází z Egypta ale starodávné Číny.

Mumie ve filmu

csfd.cz

Více informací o mumiích na wikipedii

Wikipedia

Trailer z filmu Mumie se vrací