Egypt a Nil

  • Nil je nejdelší z nejdelších řek na světě, délka 6695 km
  • protéká východní částí Egypta z jihu na sever
  • povodí má rozlohu 6 915 000 km2
  • pramení v Burundi jižně od rovníku
  • slovo Nil pochází z řeckého Neokos, což znamená údolí
  • Nil nikdy nevysychá
  • Nil vznikl asi před 30ti milióny lety

Význam řeky Nil


Egypt je úzký pruh země na březích dlouhé řeky Nilu s pouští v pozadí. Modrý Nil, přinášející úrodné náplavy z etiopských hor, umožnil civilizaci v Egyptě. Ve starém Egyptě Nil od června do října rychle stoupl a potom zase postupně klesal. Zemědělství v Egyptě bylo možné jen od října, kdy voda Nilu začala opadávat, a to ponechávalo v období záplav Nilem početnou pracovní sílu, volnou pro monumentální budování. Nil byl rovněž hlavní dopravní tepnou Egypta – dopravovaly se po něm i kamenné bloky až do váhy 15 tun.

Město mrtvých

V Thébách v Horním Egyptě, na západním břehu Nilu postavili „město mrtvých“. Od Nilu vedly zvýšené chodníky k nekropoli pohřebních chrámů a skalních hrobek. Na západním břehu stál také královský palác. „Město živých“ s osadami dělnického obydlí leželo na východním břehu. Chrám s jeho dlouhou cestou lze znázornit také s Nilem jako ústřední osu mezi břehy a poli po obou stranách. Egypťané pojímali sám prostor jako dlouhý a úzký – představa, kterou ztělesňoval tvar chrámu.

Zajímavosti Nilu

řeka Nil, EgyptHerkulovský tok Nilu protékající Egyptem nemůže být nikdy zanesen, zastaven, nemůže se vypařit – jeho velikost a síla se tomu vždy postaví čelem, proto na březích Nilu vznikly malé vesničky se skromnými příbytky z nepálených cihel, oklopené zelenými úrodnými plochami. Nemusíte se na Nil ani pozorně dívat a uvidíte hejna hus a kachen vylétávající z pobřežního rákosí – někdy v takovém počtu, že na chvíli zatemní i samotné slunce, a směšně se kolébající po břehu, malé oslíky s nákladem vytrvale kráčící za úmorného vedra domů nebo volky poslušně orající pole.

Chcete se o Nilu dozvědět víc?

Informace o Nilu na Wikipedii

Video z Nilu