Hospodářství

Jihozápad Keni s příjemným chladným podnebím a dostatkem dešťových srážek je místem, kde se soustředí většina hospodářství Keni a také zdejší sopečná půda je velicé vhodná pro zemědělství.

Zemědělství

Hlavní plodiny zemědělství Keni jsou kukuřice, kasava, batáty, kávovník, čajovník, sisal, cukrová třtina, ovoce a zelenina. Chová se také skot, kozy a ovce. Důležitý je také rybolov. Zemědělství zaměstnává kolem tří čtvrtin pracujících, přičemž dominuje chov dobytka (zejména skotu), který má k dispozici téměř dvě třetiny rozlohy země. Většina Keňanů hospodaří na půdě, která je ve společném vlastnictví. Plantáže produkují na vývoz čaj, kávu, ovoce (ananas, banány), zeleninu a sisal. Orné půdy je málo. Pro domácí spotřebu se pěstují cukrová třtina, kukuřice, kasava a sladké brambory, luštěniny a obilniny. Významný je rybolov. Vláda podporuje cestovní ruch (populární safari), který je cenným zdrojem deviz. Dřevo z malých ploch lesů je jediným přírodním palivem. Nerostné zdroje jsou malé, těží se jen soda, vápenec a sůl

Průmysl

Moderní průmysl v Keni představuje výroba cementu a zpracování ropy v rafinérii v Mombase. Elektřinu poskytuje hydroelektrárna na řece Tana a od roku 1981 se využívá i geotermální energie. Silnice v Keni jsou kvalitní pouze v okolí velkých měst. Významná je železnice spojující Mombasu – hlavní přístav – s Nairobi a Ugandou. Letiště v Nairobi je jedním z nejvýznamnějších ve východní Africe.