Cheopsova pyramida

  • Cheops byl starověký egyptský faraon
  • celé Cheopsovo egyptské jméno znělo Chnemchufui
  • o vládě Cheopse je známo velmi málo, zachoval se pouze jeho portrét
  • pyramida je sestavena z 2 300 000 bloků vápence, každý o hmotnosti 2,5 tuny

7000 let před naším letopočtem, to je doba, kdy byla podle starých análů údajně postavena Cheopsova pyramida v Gíze, jež se zařadila mezi sedm divů světa. Cheopsova pyramida je jedna ze staveb, která i po tolika tisících letech uchvacuje návštěvníky. Věk Cheopsovy pyramidy se všeobecně odhaduje na mnohem méně. Možná je to tím, že pyramida vypadá tak zachovale. Zrod Cheopsovy pyramidy se přisuzuje do období, kdy Egyptu vládla 3. – 6. dynastie faraónů, do let 300 – 2181 př. n. l. Ale v hlavách moudrých vědců (s pomocí moderního vybavení) vzklíčila pochybnost o datu vzniku Cheopsovy pyramidy.

Cheopsova pyramida – neurčitá doba vzniku

Cheopsova pyramidaRoku 1991 vyjádřil své pochybnosti o stáří Cheopsovy pyramidy, ale i o sfinze a dalších pyramidách v Gíze dr. R. M. Schoch. Opíral se o moderní poznatky z meteorologických a geologických studií, jež byly provedeny na základně staveb. Roku 1992 se setkali zástupci opačných teorií o datu vzniku Cheopsovy pyramidy a ostatních staveb starověkého Egypta. Dlouho se radili, stanovovali chronologické postupy, až jim nakonec vyšlo 5-7 tisíc let před naším letopočtem. Patří opravdu Cheopsova pyramida do tohoto rozmezí let? Možná, ale to potom staví na hlavu všechny hypotézy a antropologické poznatky ze studií Egypta.

Kdo pyramidu postavil

Podle záznamů by se po Egyptě v této době měli pohybovat pouze lovci a sběrači kořínků, budovatelé malých osad a ne civilizace, která dokázala vybudovat takové monumenty, jakými pyramidy a sfingy bezesporu jsou. Cheopsova pyramida je navíc vrchol stavitelského umění, který se v původní výšce tyčil 147m nad okolní krajinou. Tento fakt popírá domněnky o primitivních lovcích, spíše ukazuje na vyspělou civilizaci, na civilizaci stavitelů pyramid.

Jakou technikou byla Cheopsova pyramida postavena

Další otázkou zůstává, jak vůbec byla pyramida postavena. V různých knihách a vědeckých publikacích se uvažuje nad tím, jak bylo možné tak obrovskou stavbu postavit. Použili se určité zvedací nástroje nebo rampy či kladky? Mnoho zasvěcených lidí, včetně Herodota, se domnívalo, že byly použity nástroje využívající zvedací systém jako je například kladka. Tuto teorii však zpochybňuje řada jiných odborníků. Z toho důvodu, že by bylo zapotřebí příliš mnoho času a lidí. Další teorie hovoří o použití speciálních ramp. Bohužel není jasné jak by bylo možné sestavit rampu dosahující až na vrcholek pyramidy.

Video z cheopsovy pyramidy

Komentáře k “Cheopsova pyramida”

  1. ... Píše:

    Fakt super článek

  2. ... Píše:

    Tohle je super web