Pyramidy velkých faraonů

  • Džoserova pyramida je na místě zvaném Bét-Challáf, místo převyšuje osatní
  • pyramida je postavena jen z nepálených sušených cihel
  • skutečná hrobka faraona Džosera je v Sakkáře
  • v těsné blízkosti Chefrénovy pyramidy leží Sfinga
  • mnoho návštěvníků si Chefrénovu pyramidu plete s Cheopsovou

Postupem doby post faraona v Egyptě nabýval stále větší moci. Faraoni si vymýšleli různé projekty a plány, jež by jim přinesly ještě větší bohatství nebo i nesmrtelnost, proto povolávali do Egypta různé „vědce“ z cizích zemí, jež u nich požívali zvláštní úcty (dokud vykazovali nějaké úspěchy). Šarlatánům a potulným kouzelníkům se tu dařilo velice dobře, mnohem lépe než faraonovu vlastnímu lidu.

Džoserova pyramida

Egyptský faraon Džoser ze 4. dynastie byl prvním faraonem, který se pokusil postavit náhrobní pomník – pyramidu, v němž by byly uloženy jeho tělesné ostatky a který by také chránil jeho movité bohatství. Každý faraon si totiž bral s sebou do hrobu vše, co se tam jen vešlo. Jediná hrobka by stačila uživit celé město po mnoho týdnů. Faraon, ale i veškerý lid Egypta věřil na posmrtný život a tak v něm nechtěl snížit žádný ze svých nároků na luxus a pohodlí. Faraon v Egyptě se necítil obyčejný smrtelník, ale považoval se, a nechal se v tom i podporovat kněžími, že faraon je dítě Boha, nebo-li „syn boží“.

Chefrénova (Rachefova) pyramida

Chefrénova pyramida je méně známá než Cheopsova, avšak po stránce velikosti je pouze o metr nižší než Cheopsova. Je dokonce o sedm metrů nižší než v době její dostavby. V těsné blízkosti Chefrénovi pyramidy leží sfinga, která je nadživotním ztělešněním masky samotného Rachefa. Chefrénova pyramida je vzdálena zhruba 160 metrů od Cheopsovy pyramidy. Původní jméno pyramidy znělo „Velký je Rachef“ a její majitel se původně jmenoval Chufuchaf. Jedna strana základny pyramidy je dlouhá 215,25 m a sklon stěny: je 53° 10′. Díky tomu tato pyramidy působí jako nejvyšší v Gíze.

Cheopsova pyramida

Cheopsova pyramidaRoku 2526 př. n. l. se v Gíze v Egyptě zrodil jeden z divů světa, Velká pyramida (Chufuova nebo Cheopsova pyramida). Tímto dílem se rozpoutal boj faraonů o nejkrásnější hrobku v Egyptě. Najednou byla v Egyptě postavena tajuplná Sfinga, jež uchvacuje turisty ze všech zemí světa, krásné Údolí králů a mnoho dalších…

Faraoni se na trůnu Egypta střídali, přijížděli nájezdníci, jež si zemi podmanili, každé desetiletí přinášelo něco nového a pro obyčejný Egyptský lid nezvyklého. Egypt a jeho obyvatelé se museli přeorientovávat na nové myšlení, náboženství. Východ a Západ tu zapustily kořeny. Zmatenost a nepokoje hýbaly celou zemí, až se nakonec Egypt konečně stal takovou zemí, jakou ji známe dnes (bez faraona jako vládnoucího jedince), ale stále se uvnitř Egypta cosi odehrává, cosi, co mi nemůžeme pochopit…

Zajímají vás všechny Egyptské pyramidy?

Wikipedia