Hieroglyfy

  • existuje několik druhů hieroglyfů: egyptské, chetitské, krétské ,mayské, ugaritské
  • co dokáže zaznamenat jiný jazyk, hieroglyfy dokáží též
  • hieroglyfy se čtou ze strany, na kterou se dívá první muž
  • první hieroglyfy se zapisovaly do sloupců
  • název pochází ze slov „svatý“ (hieros) a „vyrýti“ (glyfo)
  • objevitel hieroglyfů byl francouz Jean Francois Champollion

Hieroglyfy jsou znaky starodávného písma, kterým se psalo v Egyptě. V Egyptě také vznikla jedna z nejstarších civilizací, proto jsou také hieroglyfy jedním z nejstarších písem na světě. Nedá se přesně říci, zda-li byly skutečně poprvé použity v Egyptě, žádné záznamy o tom neexistují, proto se můžeme pouze domnívat. První hieroglyfy se objevily v podobě krátkých hesel na kamenech nebo střepech z rozbitých džbánů kolem roku 3000 př.n.l. Naopak poslední roku 394 na ostrově Fílé. Na tamějším ostrově, uvnitř chrámu si na jeho zdech můžete přečíst starodávné egyptské hieroglyfické písmo.

Užití hieroglyfů

hieroglyfyPůvodním účelem hieroglyfů byl záznam jakéhokoliv textu na různé materiály, které se namanuly. Ať již to byl písek, hlína, kámen, papyrus, všude se objevovaly posvátné symboly – hieroglyfy. Egypt se stal tímto písmem velmi známým ve starověkém světě a většina podmaněných států se jej musela naučit. Tak se hieroglyfy šířily do světa. Později, s rozvojem kurzívního písma, se omezily pouze pro náboženské účely. Ztvárňovaly reliéfy vytesané do kamenů a stávaly se častou ozdobou chrámových zdí.
Hieroglyfy můžeme definovat jako písmo ikonické nebo obrázkové povahy. Obě slova znamenají v podstatě totéž a vystihují tak jejich podstatu – svět v obrazech. Jednotlivé znaky hieroglyfů jsou důkladně propracovány. Nejmenší detaily jsou věrně v obrázku zachyceny, proto také působí tak hezkým dojmem pro oko, ale zároveň ztěžují tento jazyk na nejvyšší úroveň.

Hieroglyfy – tvorba slov

Hieroglyfy v Egyptě neměly pevně danou délku, nebo-li počet znaků. Bylo to z důvodu zániku a vzniku stále nových slov. Egypťané byly ve vymýšlení nových slov velice důmyslní. Jejich fantazie nebrala konce, a tak se v Egyptě rodila stále nová slova, která se přidávala do hieroglyfů a šířila se dále… až za hranice Egypta, kde je přebíraly jiné národy. V Egyptě se běžně používalo na 750 hieroglyfů. To je ale pouze zlomek toho, co se v análech o starém Egyptu dochovalo. Ty praví, že v Egyptě se za celý vývoj vystřídalo na 6000 různých znaků.

Text sestavený z hieroglyfů má vcelku vysokou volnost zápisu. Můžete volit směry, sloupce, řádky…co vás napadne. Ničím nesvazuje. Je to pouze na vás, jak si je uspořádáte. Sloupec, řádek, zleva doprava, nebo naopak… V Egyptě se stal nejčastějším pravostranný zápis. Mudrci Egypta vycházeli z toho, že lidé Egypta jsou převážně praváci, a tak se psaly pravostranně
Hieroglyfy jsou vetkány do podložky jeden za druhým, žádná interpunkce, žádné přerušení, nebo díra mezi slovy. V Egyptě se hieroglyfické texty uspořádávaly do různých tvarů – obdélník, čtverec…Egypťanům se líbily geometrické tvary. Odstranění mezer mělo svůj estetický a kaligrafický důvod – pro oko to vypadalo přijatelněji.

Hieroglyfy a pořadí slov

hieroglyfyVšechno v Egyptě bylo ovlivňováno božskou mocí faraóna. I na hieroglyfickém písmu se to podepsalo. Prestiž byla to, co nemohli faraóni Egypta, ale i jiné význačné osobnosti přenést přes srdce, proto se v hieroglyfech upřednostňovala jména významných postav (král, bůh, konkrétní jména vyšší zástupců, atd.). Ta všechna měla přednost před ostatními. V Egyptě obzvlášť. Hieroglyfy V Egyptě měly velice přísná pravidla. Za jménem se musela objevit postava muže či žena, záleželo, komu jméno patřilo. Znalci tomu říkají „determinativ“.

Zajímají vás hieroglyfy? Více informací naleznete na
Wikipedia